Forening
Musiklærerforeningen arbejder for at forbedre forholdene for musikundervisningen og musiklærerne både lokalt og på landsplan. Alle med interesse for musikundervisning er velkomne som medlemmer af foreningen. Som personligt medlem af Musiklærerforeningen opnår du indflydelse, faglighed og fællesskab via en række konkrete fordele.
Læs mere Om foreningen 

Forlag
Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag udgiver musikpædagogiske materialer til brug i først og fremmest Grundskolen, Kirken,  Musikskolen, Ungdomsuddannelserne, Daginstitutionerne og Private hjem. Alle materialer fra forlaget er erfaringsbaserede og afprøves grundigt i praksis, inden de sendes på markedet. Der lægges vægt på en høj grad af faglighed, og at materialerne er i stand til at inspirere, motivere og engagere.
Læs mere Om forlaget 

Dansksangdigital.dk 
Dansksangdigital.dk er forlagets undervisningsportal, som udbygges løbende i dialog med brugere og kommuner. Portalen indeholder forslag til undervisningsaktiviteter og forløb for 0.-8. klassetrin. Herudover indeholder portalen en sangbank, hvor eleverne kan synge direkte til et akkompagnement. Indholdet for musik som valgfag kan købes separat som musikvalgfag.dk
Læs mere Om dansksangdigital.dk 

Blad
Bladet MUSIKLÆREREN formidler musikpædagogiske nyheder og indeholder desuden foreningsnyt, anmeldelser, ideer, debat og reportage. Skoler og andre institutioner med relation til musikundervisning kan tegne særskilt abonnement på bladet, mens den enkelte musiklærer med fordel kan tegne et medlemsskab af Musiklærerforeningen og automatisk modtage bladet sammen med en række andre fordele.
Læs mere Om Musiklæreren 

Min Profil
DSA·Login er nøglen til en række fordele afhængig af abonnementer og medlemskaber. DSA·Login bruges bl.a. til at opnå rabatter, kommunikere med abonnenter, foreningsmedlemmer og forfattere, håndtere persondata, se udvalgte publikationer mv.
Gå til DSA·login

Se mere Se mindre